PRELIMINARNE RANG LISTE KONKURS/OGLAS 25. 7. 2021.

Nastavnik muzičke kulture na određeno vrijeme Nastavnik religijske kulture na određeno vrijeme oligofrenolog tabela RAZREDNA NASTAVA 77.1 Sekretar puno radno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog bolovanja pozicija 21.1. Defektolog-surdoaudiolog na određeno vrijeme, pola norme – konkursna pozicija broj 77.12. FIZIKA 77.6 Higijeničar 64.1 Nastavnik biologije na određeno vrijeme, 5 časova – konkursna pozicija broj […]

Nastavi čitati