Nekategorisano

U maju mjesecu, naša škola je aplicirala na oglašeni Javni poziv koji je raspisalo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. OŠ „Tušanj“ je prijavila svoj projekat „Knjigom do znanja“, a u okviru programa „Podrška projektima koji doprinose razvoju ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kod djece predškolskog uzrasta, učenika osnovnih i srednjih škola“. Ovaj projekat je imao za cilj opremanje školske biblioteke, a sve u cilju što kvalitetnijeg odgoja i obrazovanja naših učenika, kao i povezanosti ciljeva i ishoda učenja, a na osnovu plana i programa učenja.. Nakon što smo obavješteni da je prijedlog našeg projekta prihvaćen od strane Federalnog ministarstva obrazovanja, potpisan je ugovor . Poslije toga uslijedila je detaljna analiza stanja školske biblioteke koju su uradili zaposlenici naše školske biblioteke. Dakle, ciljevi koji su postavljeni u projektu su realizovani. Izvršena je nabavka lektirnih naslova, koje biblioteka nije imala a bili su obavezni za realizaciju nastavnih planova. Također je izvršena nabavka naslova koji su bili u biblioteci, ali koji nije bio na nivou zadovoljenja broja učeničkih potreba. Prema riječima bibliotekara, stanje biblioteke, nakon nabavke potrebnih naslova je u velikoj mjeri obogaćeno. Učenici, profesori i ostali uposlenici koji učestvuju u odgojno-obrazovnom radu sada imaju na raspolaganju puno veće mogućnosti koje im pruža biblioteka. Realizacijom projekta doprinijeli smo razvijanju kompetencija kod učenika, ali i u osposobljavanju učenika za čitanje i druženje s knjigom od najranije dobi.