Uposlenici

Mr. Amela Sinanović, profesor razredne nastave – direktorica škole
Mr. Zinaida Čolić-Ćatić – diplomirani pedagog-psiholog – pedagogica škole
Irmela Zonić – sekretar škole
Begzada Šehmehmedović – profesor razredne nastave
Mr. Nadija Mujčinović – profesor razredne nastave
Ruzmir Hasić- nastavnik razredne nastave
Dr. sci. Daria Dizdarević – profesorica razredne nastave
Merita Horozić – profesorica razredne nastave
Amela Mašić – profesorica razredne nastave
Jasmina Pirić – profesorica razredene nastave
Izeta Mušić – nastavnica razredne nastave
Edita Bečić – profesorica razredne nastave
Lejla Altumbabić – profesorica razredne nastave
Mr. Mirela Žunić – profesorica razredne nastave
Doris Omeragić – profesorica razredne nastave
Alma Hodžić – profesorica razredne nastave
Zlata Arnautović – nastavnica razredne nastave
Almira Selimović – nastavnica razredne nastave
Željka Vuković – nastavnica BHS jezika i književnosti
Almedina Ademović – profesorica BHS jezika i književnosti
Velida Okić – profesorica BHS jezika i književnosti
Ermina Radončić – profesorica BHS jezika i književnosti
Alma Hadžiselimović – profesorica engleskog jezika i književnosti
Indira Kičić – profesorica engleskog jezika i književnosti
Emir Jahić – profesor engleskog jezika i književnosti
Jasmina Brkić – profesorica engleskog jezika i književnosti
Nermina Musić – profesorica njemačkog jezika i književnosti
Amela Bašić – profesorica njemačkog jezika i književnosti
Behida Malkić – nastavnica matematike i fizike
Nermina Isović – nastavnica matematike i fizike
Šemsa Begić – profesorica matematike i nastavnica fizike
Džafić Alma – profesorica matematike i nastavnica fizike
Emin Imamović – nastavnik likovne kulture
Amer Kusturica – nastavnik muzičke kulture
Azemina Imširagić – profesorica biologije i nastavnica hemije
Nermina Durić – profesorica biologije i nastavnica hemije
Amela Feukić – profesorica historije i geografije
Edis Hodžić – profesor historije i geografije
Amela Subašić – profesorica historije i geografije
Nevzeta Avdibegović – profesor historije
Edin Ganić – profesor tjelesnog odgoja i sporta
Mr. Adem Ferhatbegović – profesor tjelesnog odgoja i sporta
Mr. Elvira SLomić – profesor informatike i tehničkog odgoja
Mehmed Hasanović – profesor informatike i tehničkog odgoja
Senad Mulić – profesor informatike i nastavnik tehničkog odgoja
Nihad Dedić – nastavnik tehničkog odgoja
Mensur Duraković – nastavnik tehničkog odgoja i informatike
Edina Akriche – profesor islamske vjeronauke
Almasa Šestan – profesor islamske vjeronauke
Azra Avdić – diplomirani defektolog surdoaudiolog
Irma Kadić – bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije